Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Wie zijn de grote anarchistische denkers?

0 stemmen
gevraagd 22 oktober 2011 in Anarchisme door Infinity (376 punten)
Wie zijn de grote anarchistische denkers?
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 22 oktober 2011 door Infinity (376 punten)

De meest bekende links-anarchisten zijn waarschijnlijk Mikhail Bakunin en Peter Kropotkin. Pierre Proudhon wordt hier ook vaak bij genoemd, alhoewel zijn ideeën over de wenselijkheid van een gewijzigde vorm van prive-eigendom er toe leidden dat sommigen hem uitsluiten van het linkse kamp. (Enkele heterodoxe ideeën van Proudhon zijn onder andere de verdediging van het successierecht en zijn nadruk op de onvervalste tegenstelling tussen staatsmacht en eigendomsrechten.) Meer recentere linker-anarchisten zijn Emma Goldman, Murray Bookchin en Noam Chomsky.

Anarcho-kapitalisme heeft een veel recentere oorsprong in de tweede helft van de 20e eeuw. De twee meest bekende voorstanders van anarcho-kapitalisme zijn waarschijnlijk Murray Rothbard en David Friedman. Er waren echter een aantal interessante eerdere voorlopers, met name de Belgische econoom Gustave de Molinari. Twee andere 19de-eeuwse anarchisten die opgenomen zijn door de moderne anarcho-kapitalisten -met een paar kanttekeningen- zijn Benjamin Tucker en Lysander Spooner. (Sommige links-anarchisten zijn tegen deze adoptie, maar over het algemeen hebben Tucker en Spooner waarschijnlijk veel meer gemeen met anarcho-kapitalisten dan met links-anarchisten.)

Vertaald uit Anarchist Theory FAQ van Bryan Caplan door Infinity
http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/anarfaq.htm

Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...