Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Zijn libertariërs voor of tegen intellectueel eigendom?

0 stemmen
gevraagd 13 januari 2012 in Libertarisme door Heisenberg (187 punten)
Zijn libertariërs voor of tegen intellectueel eigendom zoals bijvoorbeeld het auteursrecht, patenten, merkrecht, et cetera?

Dit lijkt me een belangrijk punt, want zonder deze bescherming is er natuurlijk geen motivatie meer om iets uit te vinden of te maken.
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 20 februari 2012 door Hendrik Brouwer (115 punten)
bewerkt 20 februari 2012 door Hendrik Brouwer

Voor:

Merkrecht
Wanneer bedrijf A goederen / diensten op de markt brengt waarvan zij doen alsof het produkten / diensten van bedrijf B zijn, dan ondervindt bedrijf B hier hinder van. Daarom dient Merkrecht beschermd te worden onder Eigendomsrecht.

Trade secrets
Er is geen reden waarom Coca Cola verplicht is om haar 'geheime recept' met wiedanook te delen. Recepten mogen geheim blijven, maar zodra de geest uit de fles is, is er geen manier om de recepten weer 'geheim' te maken. (vóór het concept Trade Secret, tégen elke vorm van steun door een overheid)

Tegen:

Copyright
Copyright is ontstaan in Engeland op verzoek van uitgevers (en niet van/voor auteurs, zoals meestal wordt gedacht). Destijds was het proces van het drukken van een boek een extreem dure aangelegenheid. Omdat uitgevers grote investeringen moesten doen nog voordat ze wisten of een boek een economisch succes ging worden, waren er uitgevers die wachtten op successen van anderen, en vervolgens alleen die succesvolle boeken gingen drukken. De uitgevers eistten hiertegen bescherming, welke ze van de Engelse Staat hebben gekregen, in de vorm van Copyright.

Omdat het proces van het drukken van een boek, in vergelijking met vroeger, vele malen goedkoper is geworden, en het tevens, vanwege de grote snelheid waarmee informatie zich verspreid, nagenoeg onmogelijk is om 'ongezien' een batch boeken na te maken, is het economische 'nut' van Copyright volledig teniet gedaan.

Patenten
Stephan Kinsella kan het véle malen beter uitleggen. Vanwege het tijdstip geef ik momenteel de voorkeur om je door te verwijzen naar zijn boek Against IP:  http://mises.org/document/3582

opmerking gemaakt 22 februari 2012 door Hendrik Brouwer (115 punten)
Verkorte samenvatting:

Eigendomsrechten bestaan om conflicten over schaarse goederen te voorkomen.

Als je een taart aan het bakken bent, dan is de garde 'schaars'. Want als een ander jouw garde ook aan het gebruiken is, dan kun jij niet verder in het proces, en ontstaat een geschil over de garde.

Als je een taart aan het bakken bent, dan is het recept voor die taart niet schaars. Want als een ander tegelijkertijd een taart aan het bakken is volgens hetzelde recept als de jouwe, dan volgt hier geen geschil uit, omdat een recept (een idee) door iedereen tegelijkertijd te gebruiken is.

Omdat een melodie, een vorm (van de romp van een boot), een plot van een verhaal, een idee geen schaars goed is, is het niet mogelijk om het in eigendom te hebben.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...