Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Zijn anarchisten niet voor chaos?

0 stemmen
gevraagd 22 oktober 2011 in Anarchisme door Infinity (376 punten)
Zijn anarchisten niet voor chaos?
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 22 oktober 2011 door Infinity (376 punten)

Per definitie zijn anarchisten enkel tegen een overheid, niet tegen orde of de maatschappij. "Vrijheid is de moeder, niet de dochter van orde", schreef Proudhon, en de meeste anarchisten zullen geneigd zijn daarmee in te stemmen. Normaal gesproken verlangen anarchisten naar de afschaffing van de staat, omdat ze denken dat ze iets beters te bieden hebben, niet uit een verlangen naar rebellie als zodanig. Of zoals Kropotkin het uitdrukte, "De vernietiging van de bestaande orde is niet mogelijk, indien op het tijdstip van het omver werpen het idee van wat er in de plaats zal komen van dat wat vernietigd zal worden niet altijd aanwezig is in onze gedachten. Zelfs theoretische kritiek op de huidige situatie is onmogelijk, tenzij de criticus een min of meer duidelijk beeld in gedachten heeft van wat hij zou willen hebben in plaats van de huidige staat. Bewust of onbewust, het ideaal, de conceptie van iets beters wordt gevormd in de gedachten van ieder die kritiek heeft op sociale instellingen."

Er is een anti-intellectuele tak van het anarchisme, die voorstander is van chaos en vernietiging als doel op zich. Terwijl mogelijk een meerderheid van die mensen zichzelf anarchist noemden, is dit niet een prominente gedachtegang van degenen die daadwerkelijk tijd hebben doorgebracht met denken en schrijven over anarchistische theorie.

Vertaald uit Anarchist Theory FAQ van Bryan Caplan door Infinity
http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/anarfaq.htm

Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...