Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Is het libertarisme pacifistisch?

0 stemmen

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 4 januari 2014 door Wandelaar (122 punten)
Hoewel al het agressief geweld door het libertarisme wordt afgekeurd, is het niet pacifistisch in absolute zin. Het libertarisme verbiedt namelijk niet dat mensen zichzelf en hun eigendommen eventueel met proportioneel geweld verdedigen wanneer zij worden aangevallen. Libertariërs hechten vaak juist een grote waarde aan de mogelijkheid om zich als individu, onafhankelijk van de staat, te kunnen en mogen verdedigen.

Ondanks de verschillen, heeft het pacifisme en libertarisme een belangrijke overeenkomst. Beide principes verbieden het initiëren van geweld. Pacifisten voldoen door hun geweldloosheid aan de libertarische regel tegen het gebruik van agressief geweld. Pacifisme is daarom verenigbaar met libertarisme, maar niet identiek daaraan.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...