Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Is het libertarisme een vorm van liberalisme?

0 stemmen

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 22 juni 2015 door murray_roodbaard (252 punten)
Sterker nog: het libertarisme IS eigen liberalisme. Oorspronkelijk werd wat nu libertarisme wordt genoemd, juist liberalisme genoemd. Vandaar de term "klassiek liberalisme". In de loop van de tijd (begin 20e eeuw) werd het woord "liberaal" echter steeds meer geadopteerd door links progressieven, waardoor het liberalisme in werkelijkheid veel meer neerkwam op wat in werkelijkheid sociaaldemocratie is (begrijpt u het nog?

Gedurende de jaren 60 en 70 begonnen wat in het begin nog liberalen waren, zichzelf libertariers te noemen.

Wat betreft het moderne liberalisme, in Europa staat dit meestal voor neoliberalisme, iets dat vooral neerkomt op een vorm van corporatisme (een rechtse mixed economy). In Engeland en de VS staat het liberalisme voor sociaal democratie (een linkse mixed economy). Veel Engelse en Amerikaanse "liberalen" zijn echter, als je een dun laagje weg krabt, vooral socialist. Hoe dan ook heeft wat tegenwoordig libertarisme genoemd wordt, weinig tot niets met het "liberalisme" te maken.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...