Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Zijn libertariers voor vrije migratie?

2 Antwoorden

0 stemmen
beantwoord 2 juni 2012 door Infinity (376 punten)
Het libertarisme stelt dat een overheid zich niet mag bemoeien met migratie. Alle grond in een libertarische samenleving is namelijk geprivatiseerd, dus het is aan de grondeigenaren om hierover te beslissen. Iedereen kan dus gaan wonen waar die maar wilt. Hieraan kunnen wel voorwaarden gesteld zijn door middel van contracten. Een wijk of leefgemeenschap kan zo bijvoorbeeld vestigingseisen hebben waaraan eigenaren zullen moeten voldoen. Op deze manier is het dus mogelijk veel meer inspraak te hebben over een leefomgeving dan wanneer dit door bestemmingsplannen en asielbeleid bepaald wordt. Asielzoekers opvangen is dan ook geen taak van de overheid, maar van individuen en maatschappelijke organisaties.
0 stemmen
beantwoord 2 januari 2013 door murray_roodbaard (252 punten)
Het simpel gezegd: NEE, libertariers zijn niet voor "vrije migratie".

Dit zal ik uitleggen.

De term "vrije migratie" moet betekenen "vrij om te gaan en staan waar je wil", anders heeft de term geen betekenis. Maar mensen hebben ook in het libertarisme helemaal niet de vrijheid om te gaan en staan waar men wil. Binnen een libertarische samenleving zou alles waar men mensen vindt, geprivatiseerd zijn en dus prive-gebied zijn. Uiteraard bepalen prive-eigenaars wie er wel of niet op hun gebied toegang krijgen. Als mensen toegang moeten vragen vooraleer ze op andersmans prive-gebied komen, kan men natuurlijk nooit meer spreken van "vrije migratie", want die term zou dan net zoveel betekenen als "de vrijheid om bij een vreemdeling binnen te wandelen op zijn verjaardag."

Misschien dat je wel welkom bent, maar je hebt desondanks geen RECHT om daar te zijn, slechts een privilege.

Telkens als je een libertarier hoort praten over "open grenzen" of "vrije migratie", hoor je dus een libertarier die zelf niet echt doordenkt. Een migrant heeft een privilege om te zijn waar hij welkom is, maar niet een recht, en al helemaal niet om ergens te zijn waar hij niet welkom is.

"Vrije migratie" is dus een door libertariers veel gebruikte misnomer.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...