Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

In een democratie wordt toch de algemene wil vertegenwoordigd?

0 stemmen
gevraagd 24 mei 2012 in Democratie door Heisenberg (187 punten)
Jean-Jacques Rousseau heeft het ook zo beschreven.
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 2 januari 2013 door murray_roodbaard (252 punten)
Los van de vraag of de "algemene wil" wordt vertegenwoordigd in een democratie (zie het referendum over de EU-grondwet, of de bakken met geld die gestort worden naar Griekenland) is het vanuit libertarisch oogpunt irrelevant.

Het libertarisme stelt dat er geen collectieven bestaan zonder individuen, en dat collectieven nooit rechten kunnen hebben die individuen niet hebben. ZIe maar 1 voorbeeld: als een individu geen moord mag plegen, mag een groep dat dan wel?

Zo worden er door de democratie allerlei individuele vrijheden en rechten met voeten getreden, omdat een groep die toevallig groter is op een bepaalde manier stemt. Maar waarom is dit moreel acceptabel? Libertariers geven dit vaak aan als "democratie is als twee wolven en een schaap die stemmen over het avondeten."

Voorts zijn termen als "algemene wil" anstracte concepten die geen grond hebben in de realiteit. Er bestaat geen collectieve wil. Er is slechts de wil van een grotere groep mensen, en van kleinere groepen mensen. En de macht der nummers gebruikt een vorm van politieke onderdrukking om zijn wil door te drijven. Het is niets meer dan geweld, of dreiging van geweld door de overwinnaar van een populariteitswedstrijd.

Zo is ook een term als "sociaal contract" onzinnig. Ten eerste is er gewoon geen contract want niemand heeft een contract getekend. Ten tweede teken je alleen vrijwillig een contract, anders is het contract nietig. Ten derde, ALS het er al zou zijn, kan het alleen gelden voor die mensen die het hebben getekend, en niet voor al hun nabestaanden, voor altijd.

Democratie vertegenwoordigt dus noch de "algemene wil", noch zou dit enige morele grond hebben zelfs als het de "algemene wil" wel zou vertegenwoordiggen. Dwang is immers dwang.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...