Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Zou het meeste succesvolle beveiligingsbedrijf in een anarchie niet de andere bedrijven elimineren?

0 stemmen
gevraagd 24 mei 2012 in Anarchisme door Heisenberg (187 punten)
Beveiligingsbedrijf in de zin van dispuutresolutie/geschillenbeslechtings organisatie. Een soort private politie dus.
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 16 maart 2013 door murray_roodbaard (252 punten)

In een echt vrije markt is er slechts 1 manier van "elimineren" mogelijk. Namelijk door qua prijs en kwaliteit dusdanig goede services te verlenen, dat concurrenten gewoon geen klandizie krijgen.

Daar kunnen twee dingen over gezegd worden. Ten eerste is dit een volledig acceptabele vorm van "eliminatie", omdat deze volstrekt ten goede komt van de vrije burger.

En ten tweede kan concurrentie niet blijvend "geeilimineerd" worden. Iedereen is vrij de sector in te stromen en de concurrentie aan te gaan d.m.v. betere service aan de consument.

Gezien het feit dat bedrijven in anarchie geen speciale behandeling of bescherming krijgen door de wet of door de politiek, is het onmogelijk belemmeringen op te werpen tegen potentiele concurrenten, o.a. in de vorm van belastingen, regelgeving, certificaten, vergunningen e.d. die voor startende bedrijven enorme hindernissen en kosten zouden opleveren.

Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...