Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Wat is het non-agressie principe (NAP)?

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 2 januari 2013 door murray_roodbaard (252 punten)
Het non-agressie principe houdt in, dat het je niet is toegestaan om fysieke dwang of geweld te initieren, of er mee te dreigen om een bepaald handelen bij anderen af te dwingen.

Met het woord "initieren" wordt duidelijk gemaakt dat zelfverdediging hier niet onder valt (libertarisme is dus niet hetzelfde als pacifisme).

Het woord "fysieke" maakt duidelijk dat het ruim interpreteren van het woord "dwang" hierbij niet van toepassing is. Iemand "economisch" dwingen of met overtuigingskracht dwingen tot bepaalde handelingen is dus niet tegen het NAP. Iemand met het vrijgeven van informatie dreigen (chantage) is dus niet tegen het NAP (immers, het vrijgeven van informatie an sich is niet tegen het NAP, en dus kan de dreiging ermee ook niet tegen het NAP zijn).

Echter, voor doelbewuste misinformatie die leidt tot schadelijke handelingen wordt wel een uitzondering gemaakt. Fraude, dus het bewegen van een ander tot handelingen op basis van doelbewuste misinformatie/leugens, wordt gezien als ontoelaatbaar. Hier zou men kunnen spreken van een verbaal of fysiek contract waar inbreuk op wordt gepleegd.
opmerking gemaakt 20 december 2016 door vrijdenker (157 punten)
Ik zou doelbewust schadelijke handelingen niet met het NAP meenemen. Dat is gewoon moraliteit en kun je met sociale druk ontmoedigen. Zonder overheid zul je alles in het NAP toch met sociale druk moeten handhaven.
opmerking gemaakt 26 december 2016 door murray_roodbaard (252 punten)
In een libertarische samenleving zullen er private beschermingsdiensten zijn. Er is geen afwezigheid van diensten die je beschermen tegen overtreding van het NAP of bij het opsporen van aggressors en het afdwingen van restitutie. Sociale druk  jegens die beschermingsdiensten (reputatieschade)  in combinatie met klantenverlies zal er wel voor zorgen dat die diensten hun werk naar behoren blijven doen.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...